Pag 137 n 14 latino dating

Pag 137 n 14 latino dating

Ang isang nebulizer ay maaariAng mga corticosteroid ay pangkaraniwang itinuturing

Ang planong ito ay dapat kabilangan ng pagbawas sa pagkakalantas sa mga nagdudulot ng alerhiya, pagsusuri para matasa ang kalubhaan ng mga sintomas, at ang paggamit ng mga gamot. Ang mga corticosteroid ay pangkaraniwang itinuturing na pinakamabisang paggamot na magagamit para sa pangmatagalang pagkontrol.

Ang planong ito ay dapat kabilanganKung hindi sapat ang pagiwas

Ang mga partikular na gamot para sa hika ay malawakang inuuri sa mga kategorya ng mabilis ang bisa at matagal ang bisa. Sa bahagya o malubhang paglala, ang mga iniinom na corticosteroid ay idinadagdag sa mga paggamot na ito.

Ang spacer ay

Ang plano sa paggamot ay dapat isulat at magpayo ng mga pag-aakma sa paggamot alinsunod sa mga pagbabago sa mga sintomas. Sa parehong mga populasyon maaaring magkaroon ng kapaerhong hindi paggana ng vocal cord.

Sa mga paminsanminsang

Kung hindi sapat ang pag-iwas sa nagpapasimula nito, inirerekomendang gumamit ng gamot. Ang isang nebulizer ay maaari ring gamitin. Sa mga paminsan-minsang pag-atake, walang ibang gamot na kailangan. Ang spacer ay isang plastic na silindro na hinahalo ang gamot sa hangin, na nagpapadali sa pagtanggap ng buong dosis ng gamot.

Latin Women for Marriage - Colombian Brides